Tietosuojaseloste (GDPR)


Turun Urheilukiipeilijät ry noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön
asettamia velvollisuuksia rekisterinpitäjän velvollisuuksista.

Henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet


Henkilötietoja voidaan rekisteröidä seuraavin perustein:

 1. Lakisääteisen tehtävän hoitaminen, kuten jäsenrekisterin ylläpito.
  Henkilötietoja käytämme toiminnan varmistamiseksi. Kerättäviä henkilötietoja ovat: nimi,
  sähköpostiosoite ja kotipaikka. Lisäksi kirjaamme ylös liittymisvuoden yhdistykseen.
 2. Henkilö ilmoittautuu johonkin tilaisuuteen, matkalle tai muuhun ilmoittautumista
  vaativaan toimintaan.

  Henkilötietoja käytämme ylläpitääksemme osallistujalistaa tilaisuuden tai matkan
  turvallisuuden takaamiseksi sekä mahdollisesti laskutusta varten. Kerättäviä henkilötietoja
  ovat: yhteystiedot (tarvittaessa myös huoltajan tiedot), allergiat ja muut henkilön terveyteen
  ja turvallisuuteen vaikuttavat tiedot. Yhteistyökumppaneillemme ja matkan mahdollistaville
  yrityksille luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta
  kolmansille osapuolille, muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa ja Suomen
  lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Matkakohteen niin edellyttäessä voi rekisterin
  ylläpitäjä siirtää asiakkaiden tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
 3. Vapaaehtoistyötä tekevät ja luottamushenkilöt
  Vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisteriin kirjataan yhteystiedot ja mahdolliset palkkion tai
  korvauksen maksamiseen liittyvät tili- ja henkilötiedot.

Tietojen luovuttaminen

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan rekisteröidyllä on oikeus virheettömiin
henkilötietoihin, oikeus oikaista ja muuttaa virheelliset tiedot, oikeus vaatia tulla unohdetuksi
(henkilötietojen poisto), oikeus saada tietää henkilötietojen käyttö, oikeus tietää käytetäänkö
hänen henkilötietojaan profiloinnin tai automaattisen päätöksenteon tukena sekä oikeus
tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei.


Rekisterin ylläpitäjä ei myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja
ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä
tapahtumien ja matkojen järjestämisissä. Myös kolmansien osapuolten on pidettävä tiedot
luottamuksellisina.

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai
kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta
ja tilanteesta riippuen.


Rekisterinpitäjä
Turun Urheilukiipeiijät ry